Monday, October 12, 2009

ႏြားကေလးမ်ား၊ ဆရာၾကီးေဇာ္ေဇာ္ေအာင္၊ ကၽြန္ပ္ႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ဂိုးဒင္းလန္း


ျမက္ကေလးေတြ ႏုေနသည္ ( ကၽြန္ပ္ႏွင့္ မဆိုင္ပါ)ႏြားအသစ္ကေလးမ်ားအေရာင္မ်ိဳးစံုႏွင့္လာစားၾကသည္။ (ျမက္လိုတေရာင္တည္း မဟုတ္ေတာ့ပါ။)၄င္းတို႕အူတြင္ အၾကာၾကီး၀ါးကာအစာေျခၾကသည္။(အစာအိမ္ထဲမေရာက္မီအပိုင္းလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္

ထုတ္ယူျပီး ၾကဴကုတ္ပန္ဆိုင္းဘက္တြင္ ကလီစာအျပဳပ္မ်ားျဖင့္ တို႕ႏွစ္ကာ အႏွစ္အျဖစ္စားၾကသည္။ ယခု

ရန္ကုန္သို႕ ေရာက္ေပျပီ။ ဆာခုန္ ဟု ေဒသ အမည္တြင္သည္။ ေအးေသာ္ ည တြင္ လမုန္း အက စုေပါင္း

ကၾကသည္။ ဗမာစစ္ဗိုလ္ၾကီးမ်ား အထူးႏွစ္သက္ၾကသည္၊ အကိုးအကားမွာ စိုင္းထီးဆိုင္၏ လမုန္းအက

သီခ်င္း၊ ယိမ္းႏြဲ႕ပါး (ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာျမင့္) ၏ ခါကာဘိုရာဇီ ခရီးသည္စာအုပ္ ႏွင့္ သံလြင္ အေရွ႕ပိုင္း စစ္ဌာန

ခ်ဳပ္ မွတ္တမ္းမ်ား။အစာအိမ္ကို မူတည္လ်က္ ေနာက္ပိုင္းအူထြက္ကုန္ကို ေျမၾသဇာအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကျပီး အူကို ေရေႏြးဆူဆူ

ျဖင့္ ျပဳတ္တည္ကာ စားစရာအလို႕ငွာလည္း အသံုးျပဳၾကပါေသးသည္။ လုပ္နည္းကိုကား မ်ားေသာအားျဖင့္

မျပသၾက ေခ်။
ႏြားကေလးမ်ား အရြယ္ေရာက္ ခုန္ေပါက္ျမဴးတူးၾကသျဖင့္ ႏြားၾကီးမ်ား တင္းကုပ္တြင္း အစာစားရာ

အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ စိတ္ညစ္ၾကသည္။ နဖားၾကိဳးမူ ၄င္းတို႕ အထိုးမခံၾကရေသးေပ။ လြတ္လပ္လွသည္။

၄င္းတို႕ ကစားျမဴးတူး ေပ်ာ္သမွ် ၄င္းတို႕သခင္ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္ ေကာက္ရိုးပံု ၾကီး (သို႕) ေတာင္ယာ

ျမက္မ်ား တႏွစ္ျပီး တႏွစ္ေခ်ာရေလသည္။ ဤအထိ ကၽြန္ပ္ အာေဘာ္ ကားမပါေသး။

(၄င္းတို႕သခင္တတ္နွိုင္သေလာက္ အတူေနရေခ်၏။)
ႏြားကေလးမ်ားျမဴးတူးေနၾကသည္ကိုၾကည့္ဘိမူ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ကၽြန္ပ္တို႕ ကမၻာသူကမၻာသား ေပ်ာ္ရႊင္

ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ ကၽြန္ပ္တို႔၏ အင္အားမ်ား ခြန္အားသတၱိမ်ား ကာလအေလ်ာက္ ယုတ္ေလ်ာ့

လာရာ၊ ႏြားမမ်ားလည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္လွစြာ၊ ကၽြန္ပ္တို႕မ်ိုးဆက္အတြက္ လယ္ေျမေတာင္ယာ ဧကမ်ား၊

ဟက္တာမ်ားစြာေတာင္ေပၚေျမျပန္႕အတြက္ ဂ်င္နေရတာျဖင့္ေမာင္းရန္ မ်ားစြာ မလိုအပ္လွေသးေသာ္လဲ၊ ေအာ္ဂဲနစ္ဂ်င္နေရရွင္းအတြက္စိုးရိမ္မိၾကသည့္အေလ်ာက္ အခ်ိဳ႕ေသာႏြားလူၾကီးသူမပညာရွိ ပညာမဲ့မ်ား

လည္း ၄င္းတို႕ေန၀င္ ေျမက်ခ်ိန္အတြက္ ထိတ္လန္႕ၾကဟန္တူေပသည္။
ဤတြင္ကၽြန္ပ္အာေဘာ္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားမပါေသးေသာ္လည္း အနည္းငယ္ထက္ပို၍ေတာ့ ေရာစြက္ေနဟန္

တူသည္။ ထို႕ျပင္ ျဖစ္သမွ်ကိစၥအ၀၀ကို ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ ရွင္းပါလိမ့္မည္။ ၄င္းထံမွ ၀ကေလးပင္မကြက္

ပဲ ေပးအပ္လိုက္ေသာ ေဘာ္လီေဘာကို မည္သူ႕ထံ ပုတ္ထုတ္ရမည္မွန္း ကၽြန္ပ္ တကယ္မသိပါ။
ကၽြန္ပ္တကယ္သိသည္ကား ႏြားကေလးမ်ား ဘာသာဘာ၀အေလ်ာက္ (သိမွဳနဲ႕မသိမွဳ အထူးအားထုတ္ၾကိဳး

စားရသေလာက္ ျပန္ေပးဆပ္ရတာမ်ိဳးလည္း မလိုခ်င္ပါ။) ႏြားကေလးမ်ား စစ္မဲ့၊ ေရာဂါမဲ့၊ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမဲ့၊ အစားအစာလိုအပ္ခ်က္မဲ့၊ သစ္ေတာမဲ့၊ ေတာင္ယာေျမမဲ့၊ လွ်ပ္စစ္မဲ့၊ ျမက္ေကာက္ရိုးမဲ့၊ ေရာဂါမဲ့ အရပ္တို႕

၌ ႏြားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ မရွိပဲ အထီးအမ ဆႏၵအေလ်ာက္ သေႏၶတည္ေမြးဖြား၊ ျပဳစုျပဌာန္းခံ၊ အႏွစ္သာရ

မဲ့ ေမြးဖြားလာၾကမည္ကို ကၽြန္ပ္၏အာေဘာ္အတိုင္း အာေဘာင္အာရင္းသန္သန္ စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ အထူးသတိေပး တင္ျပလိုက္ရေပသည္။ခ်စ္လွစြာေသာ

ႏြားေပါက္ေလးမ်ားဟု ဤေနရာတြင္ သံုးႏွဳန္းေသာေၾကာင့္ တကယ့္ႏြားေပါက္ေလးမ်ား စိတ္ဆိုးမ်က္ရန္မရွိ

ကုန္ပဲ ဂုဏ္တက္ၾကရန္သာ လိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္မူ ကၽြန္ပ္တို႕ကိုယ္တိုင္ပင္လ်င္ ဘိုး ေဘး ဦးေလး

ရီးေတာ္ အကိုၾကီးေနာင္မ်ား၏ ‘ေဟ့ေကာင္ ႏြား’ ဟု ခ်စ္စနိုးေခၚသံကို ယခုတိုင္ၾကားေယာင္ထိတ္လန္႕

ေလးစား သတိဆြဲလ်က္ ေနရေလသည္။ ခ်စ္ရေသာကေလးမ်ားေတြ႕လ်င္လဲ သစၥာရွိေသာ၊ သက္သတ္

လြတ္ျမက္စားေသာ ႏြားကို ဂုဏ္ရည္လ်က္ ႏြားေလးဟုေခၚကာ ခ်ီေပြ႕ခ်င္ေသာစိတ္ ျဖစ္ေပၚေနသည္႕

အေလ်ာက္အျပင္ ႏြားတို႕သည္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ ေျမွာက္စား လိမ္ခိုင္း ညာ၀ါးေနေသာ ကာလကတည္းက

သေဘၤာမလိုက္ ႏိုင္ငံျခားမသြား စီးပြားမထူေထာင္ ကိုယ္လြတ္မရုန္း ယေန႕မ်ိဳးဆက္ထိတိုင္ အမိန္႕နာခံ

လ်က္ လယ္ထဲကိုင္းထဲမွ ဂၽြန္လ၏ မိုးေရျမက္မ်ားကိုသာ၄င္း၊ သစ္ရြက္အေသမ်ားေပၚက ရက္စက္ေသာဂီတ

ျမက္မ်ားကိုသာ၄င္း၊ တရွိဳက္မက္မက္တြယ္တာလ်က္ ၄င္းတို႕ကို ယခုထက္တိုင္ ေတြ႕ျမင္ေနရေသးေသာ

ေၾကာင့္ပင္ (ဆင္မဆိုထားဘိ လိပ္၊ ငါးမန္း၊ လင္းပိုင္၊ ေ၀လငါး၊ သင္းေခြခ်ပ္၊ ျဖဴ၊ ဖြတ္ စေသာသတၱ၀ါတို႕မွာ

တျဖည္းျဖည္း ျပဳန္းတီးလာသည့္အားေလ်ာ္စြာ ေနာက္ကေလးမ်ား ေတြ႕ႏိုင္ရန္ခဲယဥ္းေပျပီ) ဤကားစကားခ်ပ္။

စကားေဖာင္း။ အဆီေဖာင္း။ ကတိုးေကာင္။ ပင္လယ္ေမွ်ာ့။ ေဒါင္းေတာင္။ ငါးမန္းေတာင္။

စပါးၾကီးသည္းေျခ။ ျဖဳတ္သည္းေျခ။ လိပ္ေမႊး။ ေတာင္ထိပ္ၾကာ။ ဘရိတ္အျမန္အုပ္ရေပမည္။
ႏြားကေလးတို႕ နားလည္ႏိုင္စြမ္းအလို႕ငွာ အက်ယ္ေဆြးေႏြးလိုပါက http;//www.လူဆန္း.org.net ကို

တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ပ္မွာ ယခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ခြက္ႏွင့္ပုလင္းကုန္ေသာ္ အျမည္းအား

ျဖင့္ ဗိုက္ျပည့္သလို ျဖစ္လာသည့္အေလ်ာက္ ေနာက္ထပ္ ထမင္းတပန္းကန္ ကိုေသာ္မွ် မတို႕မထိလိုေတာ့

ပါ။ ၀မ္းမီးေကာင္းေသာ ႏြားကေလးမ်ားေတြ႕လ်င္ အားေပးခ်င္သည့္ သဘာ၀အတိုင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ

သာ ေနထိုင္သြားခ်င္ေနေလေတာ့သည္။ ဤတပတ္ ဤမွ်ျဖင့္ သင္တို႕အား တိုက္ရိုက္ႏွဳတ္ဆက္ခြင့္ရသည့္

အတြက္ ၀မ္းေျမာက္စရာ။ ႏြားကေလးမ်ား က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးၾကပါေစ။
လူဆန္း

ဇူလိုင္၊ ၂၀၀၉No comments:

Post a Comment

ကေဖးဆိုင္ထဲက တေစၦေတြပါပဲ ...
ညလံုးေပါက္ ေသာင္းက်န္းေနတတ္တယ္
သူတို႔အသံေတြက ေခ်ာက္ေခ်ာက္ခ်ားခ်ား
ဘယ္လိုမကၽြတ္လြတ္မႈမ်ိဳးနဲ႔
သူတို႔ေျခာက္လွန္႔ေနျဖစ္ၾကလည္း..။
ကဗ်ာေရးတဲ့ တူရာလူမုိက္ေတြ စုေပါင္းေနထုိင္တယ္...။