Sunday, January 29, 2012

`ခြတ္ေဒါင္းဩဘာစာ´ (မဟာကဗ်ာေလးခ်ဳိးႀကီး)                                      


 ျပည္ဗဟုိ . . . .ခ်ီ , ေအးေစဖုိ႔
ညီသကုိ . . .နီ, ေသြးေတြနဲ႔
ဒီမုိကေရစီ   ဒီအေရး
ဟစ္ေၾကြးမဆုံး ကမၻၻၻၻာအသိပါကြဲ႔  ေခါင္းမငုိက္ပါဘု ေသာင္းထုိက္ေခၚ
ရွစ္ေလးလုံး ဇာတိမဟာနဲ႔ ေက်ာင္းတ၀ုိက္က ေဒါင္းတစ္သုိက္ေမာ္ ။

ျမန္မာျပည္ဆုိတာ . . .
ေလာင္းနိမိတ္ေခၽြ  ေကာင္းဟိတ္တေ၀ေ၀နဲ႔  ေဒါင္းတံဆိပ္အေမပါဘဲ
အစဥ္အလာေကာင္းတဲ့  မဂၤလာေဒါင္းရဲ႕    သားေတြမုိ႔
ေခ်ာင္းရွိရင္  ေရရွိသလုိပ
ေက်ာင္းရွိရင္  သမဂၢရွိရမယ္တဲ့
ေက်ာင္းသားလႊတ္ေတာ္မွာ  အေကာင္းစားအထြဋ္အေမာ္ေတြ
မင္းကုိ . . .ႏုိင္တဲ့  မင္းကုိႏုိင္  ကုိကုိႀကီးတုိ႔အျပင္
အသြင္ညီ  ဂ်င္မီ ေခၚ ေက်ာ္မင္းယုနဲ႔
အေဖာ္တစ္သင္းစုလုိက္ေတာ့ . . .
ကုိျမေအး   ကုိေဌးၾကြယ္
လုိသမွ်  အေရးဆုိ  ေသြးမငယ္ခဲ့ပါဘူး
ဘုန္းတမုိမုိခ်ဲ႕   ႏွစ္ဆ , တုိးေအာင္
ၿပဳံးခ်ဳိနဲ႔  လွမ်ဳိးေနာင္တုိ့ပါ ၊ ၀ုိင္းခဲ့  သုိင္းခဲ့ၾက
သမုိင္းတဲ့ပါေနာ္ . . . (အုိကြယ္)
တုိင္းနဲ႔ကမၻာေက်ာ္ ။

ေသာင္းထုိက္အဇဠာေျမ  ခ်က္ေဗြစြန္းဆီက
ေဒါင္းတစ္သုိက္လာပေလ   တက္ေန၀န္းကဲ့သုိ႔ , မူအတိအက်
လူရွိသမွ်  အယူသိၾကပါတယ္
သူရိယ  ဆုိတာ  ေဒါင္းပါပဲ
မေလွ်ာ္မကန္  စနစ္ေဟာင္းအသြင္ကုိ
ေတာ္လွန္ေခတ္ေျပာင္း အျမင္နဲ႔ , အေၾကာင္းခံ
မေကာင္းမွန္ရင္  ေျဗာင္းဆန္ေအာင္  ေဒါင္းအလံလႊင့္ခဲ့ေပါ့
လြတ္ေၾကာင္းဓမၼံ  ေမတၱာအျပည့္နဲ႔
ခြတ္ေဒါင္းသရဏံ  ဂစၧာမိၾကပါစုိ႔
မျပတ္ေစတနာေဆာ္လုိ႔  အမႈမပ်က္ယြင္း
ျမတ္ေဆြသဟာေဖၚတုိ႔  တုဖက္ကင္း ။


သံသရာသည္ပ်က္မဆုံး   ဇႏၷ၀ါရီ တစ္ဆယ့္သုံးမွာေပါ့
ကံသမၻာရည္  တက္အၿပဳံးေတြနဲ႔  ျပန္လာၿပီ  စက္ဘုန္းေခါင္ေက်ာ့
သရက္မွာ  ရက္ၾကာၾကာထြက္ခဲ့တာေတာင္
မ်က္ႏွာ  မသက္မသာ  တစ္ခ်က္တစ္ခါ  မပ်က္ခဲ့ပါဘု
ေဒါင္းအလံ  ေဒါင္းအရိပ္ေအာက္မွာ
ေဒါင္းမာန္  ေဒါင္းစိတ္မေပ်ာက္ခဲ့
အက်ဳိးကုေဋ  အမြန္အထူး  ေခါင္းအထက္မွာေနာ္
အုိးေ၀  တြန္က်ဳး  ေဒါင္းငွက္ေအာ္မတဲ့
အေပါင္းအမ်ားကုိ  ေဒါင္းစကား  ေဒါင္းတရားပါးရင္း
သရက္ေအာင္လံ  ျပည္ခရီးတေလ်ာက္ , မၿငဳိမၿငင္ျပန္
ဟုိ . . ယခင္စံလုိ  အပုိအသြင္ဟန္နဲ႔  ဗုိလ္၀င္ခံတာ မဟုတ္
ျပည္သူနဲ႔အတူေ၀  ျပည္သူနဲ႔အတူေၾကြမယ့္သူေတြ
ျပည္သူ႔ခံစားမႈနဲ႔ မျခားမယြင္းမလပ္
ပါးျခင္းအပ္  ဖ၀ါးျခင္းထပ္ခဲ့
ေအာ္   ဘာမထီ ေဒါင္းအေဖာ္အားေတြနဲ႔
အာဇာနည္  ေက်ာင္းေတာ္သားေတြကြဲ႔
ေလခ်ဳိခ်ဳိ  ျပည္(ေျပ) ဗဟုိအတြင္းမွာကြယ္
အုိ . . . ေရႊကုိယ္တစ္သင္းဟာ   ေနလုိလင္း
                                                                                 သစၥာနီ
                                                                         ဇႏၷ၀ါရီ  ၂၀၁၂
                              (မင္းကုိႏုိင္၊ကုိကုိႀကီး၊ဂ်င္မီနဲ႔တစ္ကြ   ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားအားလုံးသုိ႔)